plende
AktualnosciCertyfikatyWspółpraca
Strona głównaterapia_psychologicznaTerapia_Logopedycznanlpform

   
Diagnoza 
Obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej i podanie zakresu ćwiczeń. 

 

Wczesna interwencja logopedyczna 
obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych. 

 

Terapia wad wymowy 
która obejmuje:
• Terapia zaburzeń artykulacji (dyslalii):
- sygmatyzmu
- rotacyzmu
- kappacyzmu
- gammacyzmu
- lambdacyzmu
- betacyzmu
- mowy bezdźwięcznej
-opóźniony rozwój mowy
• Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
• Terapia osób jąkających się
• Terapia chorego z afazją
• Masaż logopedyczny
• Terapia osób laryngektomowanych (terapia prowadzona jest przed i po zabiegu usunięcia krtani) 
• Terapia zaburzeń komunikacji w autyzmie
• Terapia zaburzeń komunikacji dzieci z Zespołem Downa
• Ćwiczenia emisji głosu
• Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
• Ćwiczenia oddechowe
• Ćwiczenia logorytmiczne
• Ćwiczenia słuchowe: kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej
• Ćwiczenia rozwijające mowę bierną i czynną
• Nauka odpowiednich zachowań werbalnych w konkretnych sytuacjach społecznych
• Trening Umiejętności Społecznych
• Wyrabianie umiejętności opisu i opowiadania
  - profilaktyka logopedyczna 
  - ocena rozwoju mowy dziecka 
  - stymulacja rozwoju mowy 
  - doskonalenie wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych 
  - terapia zaburzeń komunikacji 
  - terapia dysleksji rozwojowej
 
Logopedia Estetyczna dla młodzieży i dorosłych 
zajęcia polegające na korekcji wad wymowy dla młodzieży i dorosłych połączone z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu. 

 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów 
polegające na wyjaśnianiu na czym polega zaburzenie, instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem lub klientem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania tych ćwiczeń. 

 

Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych: 
• kompleksowe badania przesiewowe na terenie placówki
• prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej na terenie placówki
• pedagogizacja logopedyczna z zakresu zaburzeń mowy, wad wymowy, wad rozwojowych narządów artykulacyjnych oraz konsekwencji nieprawidłowej mowy

 

 

 

 
 
 
© 2019 logo-medica :: all right reserved